Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc

Địa điểm: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công thảm mịn, đan rãnh, kẻ vạch sơn ATGT, vỉa hè phần còn lại tuyến 1T,3,4,5C,6C,7A,B,C,12A,B,C,13,14,15 và xây dựng cảnh quan công viên dài, khu công viên mộ tiến sỹ Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony.