Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc

Địa điểm: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 02 gói thầu: Thi công thảm mịn, đan rãnh và sơn kẻ đường giao thông các tuyến 3, 5A, 5B, 5C, 6A, 9, 11, 12B, 12C. Dự án :  Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony.