Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu đô thị Cồn Tiến

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An

Địa điểm: Xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – Nhà ở thấp tầng Khu đô thị Cồn Tiến Xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam.