Phân loại Dự án: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Dinh – Cà Ná

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Địa điểm: xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Dinh – Cà Ná tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

  1. Tên dự án: Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Dinh – Cà Ná
  2. Dự án nhóm: Nhóm B
  3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Ninh Thuận.
  4. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.
  5. Địa điểm thực hiện dự án: – Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

+ Phía Bắc, Tây : Giáp khu vực đồi núi và đường ven biển.

+ Phía Đông, Nam : Giáp vịnh Phan Rang

  1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 549.890.478.000 đồng