Phân loại Dự án: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Dự án Khu Dân cư TMS Phổ Yên

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Địa điểm: Xã Nam Tiến, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch Dự án Khu Dân cư TMS Phổ Yên tại Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Quy mô Dự án:

Dự án Khu Dân cư TMS Phổ Yên

Địa Điểm : Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Vị trí Dự án:

Khu Dân Cư TMS Phổ Yên thuộc Thị xã Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên.

– Phía Bắc Giáp Tuyến Đường 40m Theo Quy hoạch chung

– Phía Đông Giáp Tuyến Đường gom 13.5m Tuyến Đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên

– Phía Nam Giáp Khu dân cư xã Nam Tiến

– Phía Tây Giáp Quốc Lộ 3

Diện tích Dự án Khu dân cư TMS Phổ Yên: 30,00 ha