Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, TP. Quảng Ngãi

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán Khu nhà ở thương mại

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lâm Sơn

Địa điểm: TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán Khu nhà ở thương mại. Dự án : Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, TP. Quảng Ngãi