Phân loại Dự án: Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công phần kiến trúc và kết cấu

Tên dự án: Kho hàng theo tiêu chuẩn an toàn Nhật Bản

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Toa Coporation Nhật Bản

Địa điểm: Tỉnh Thái Bình

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công phần kiến trúc và kết cấu phục vụ cho việc xin cấp phép xây dựng dự án Kho hàng theo tiêu chuẩn an toàn Nhật Bản