Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án : Khách sạn The Myst Installation tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Tập đoàn khách sạn Silverland

Địa điểm :  TP Hồ Chí Minh

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Thẩm tra Bản vẽ Thiết kế thi công. Dự án :  Khách sạn The Myst Installation tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh