Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khách sạn ELITE 18 tại TP. Đà Nẵng

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty Cổ phần LifeStyle Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện bể bơi tầng mái Khách sạn ELITE 18 tại TP. Đà Nẵng