Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Hợp phần BV đa khoa Sơn Tây thuộc dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát hiện trạng, thiết kế BVTC và lập dự toán

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Sơn Tây

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Khảo sát hiện trạng, thiết kế BVTC và lập dự toán. Dự án :  Hợp phần BV đa khoa Sơn Tây thuộc dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II tại TP. Hà Nội