Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát cho Bệnh viện Mắt Trung ương giai đoạn II

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát cho Bệnh viện Mắt Trung ương giai đoạn II.
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát cho Bệnh viện Mắt Trung ương giai đoạn II.
Địa điểm: Bệnh viện Mắt Trung ương số 85 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Trung ương.
Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG
Nhà thầu thiết kế chính: Công ty Cổ phân Đầu tư và Phát triển Xây dựng Mỹ Đình.
Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Bảo An.