Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

Loại hình công trình: Công trình giao thông

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Địa điểm: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.