Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Dự án xây dựng giai đoạn 1 công ty TNHH công nghệ JOCHU Việt Nam  tại  xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ JOCHU Việt Nam

Địa điểm: xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Dự án xây dựng giai đoạn 1 công ty TNHH công nghệ JOCHU Việt Nam  tại  xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.