Nhà xưởng sản xuất – Tập đoàn nhựa Đông Á

Quy mô xây dựng: 42 x 135 m
Địa điểm xây dựng : Khu công nghiệp Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á
Tư vấn thiết kế: Công ty CP xây dựng INCORE
Đơn vị thẩm tra Công ty Cổ phần CONINCO-Thăng Long
Công việc thực hiện: – Kiểm tra sự hợp lý của giải pháp kiến trúc;– Kiểm tra thể hiện các chi tiết theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế BVTC;

– Kiểm tra sự hợp lý của giải pháp kết cấu công trình;

– Kiểm tra sự tuân thủ các Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

– Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của kết cấu chịu lực công trình và các công trình phụ cận;

– Khuyến cáo, kiến nghị, đề xuất (nếu thấy cần).

Loại công trình: Công trình công nghiệp