Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Dự án SUNRISE VNT RESORT tại Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Thiết kế kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật và Thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Chủ đầu tư: Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng

Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Thiết kế kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật và Thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án : SUNRISE VNT RESORT tại Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang