Phân loại Dự án: Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế

Tên dự án: The Hanoi Golf Ground

Loại hình công trình: Công trình xây dựng dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế Concept – Thiết kế cơ sở – Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán các hạng mục bổ sung Dự án sân Golf Hà Nội

Địa điểm: Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sân Golf Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế Concept – Thiết kế cơ sở – Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán các hạng mục bổ sung Dự án sân Golf Hà Nội

Quy mô dự án:

Dự án đầu tư mới các hạng mục bổ sung Dự án sân Golf Hà Nội 3 hạng mục công trình, bổ sung hoàn thiện chức năng san Golf Hà Nội bao gồm:

  • Khu dinh thự: Quy mô 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 7000m2 với các chức năng hội họp, phục vụ các hoạt động của Công ty. Khu vực tầng 2, 3 là nơi bố trí nơi nghỉ ngơi cho gia đình.
  • Khu nhà nghỉ khách: Quy mô 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 3200m2. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi cho khách chơi Golf có nhu cầu cần lưu trú.
  • Khu nhà Caddy: Quy mô 1 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 3600m2 là nơi ăn nghỉ cho đội ngũ nhân viên, caddy phục vụ tại sân Golf.