Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chủ đầu tư: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội

Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Khảo sát, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội