Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Đơn nguyên 1 nhà B2, hành lang cầu nối nhà A2 và nhà B2 Trường Đại học Y Hà Nội tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán

Chủ đầu tư: Đại học Y Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán. Dự án : Đơn nguyên 1 nhà B2, hành lang cầu nối nhà A2 và nhà B2 Trường Đại học Y Hà Nội tại TP. Hà Nội.