Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Điểm dân cư nông thôn Nam Tiến, thị xã Phổ Yên

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Thiết kế ý tưởng, lập nhiệm vụ Quy hoạch và lập Hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TMS Hotel Đà Nẵng

Địa điểm: thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thiết kế ý tưởng, lập nhiệm vụ Quy hoạch và lập Hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án :  Điểm dân cư nông thôn Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.