Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Chi nhánh An Khánh – Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà

Địa điểm: huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng trạm bơm chuyển bậc và Trạm xử lý nước thải Giai đoạn 1 (5,750m3/ ngày đêm)- Phần cung cấp, lắp đặt thiết bị và công nghệ. Dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.