Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ tài chính- Bộ tài chính tại huyện Thạch Thất,TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung

Địa điểm: huyện Thạch Thất,TP. Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát gói thầu số 2A: cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nguồn hạ thế sau Trạm biến áp và hệ thống tủ điện, busway cho khối nhà 5 tầng. Dự án : Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ tài chính- Bộ tài chính tại huyện Thạch Thất,TP. Hà Nội.