Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Dây cáp điện tại  huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

Địa điểm: Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Dây cáp điện tại  huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương