Phân loại Dự án: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây cáp điện – Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 

Địa điểm: Lô IN1, đường số 1, khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 

   

Quy mô dự án:

– Loại công trình: Công trình công nghiệp;

– Cấp công trình: Cấp III;

– Nhóm công trình: Nhóm B;

– Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Diện tích khu đất (thuê) là 48.678m2, diện tích xây dựng 24.251 m2, trong đó gồm:

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH
STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (M2) MẬT ĐỘ (%) GHI CHÚ
1 DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 24251,43 49,82  
2 DIỆN TÍCH ĐƯỜNG GIAO THÔNG 14452,47 29,69  
3 DIỆN TÍCH CÂY XANH & VỈA HÈ 9974,100 20,49  
4 TỔNG (1+2+3) 48678,00 100,00  

+ Bảng chi tiết diện tích các hạng mục công trình:

STT HẠNG MỤC DT XÂY DỰNG (M2) DT SÀN XÂY DỰNG (M2) TẦNG CAO (M)
1 NHÀ XƯỞNG 1 8736,00 8736,00 1
2 NHÀ XƯỞNG 2 5040,00 5040,00 1
3 NHÀ XƯỞNG 3 7392,00 7392,00 1
4 VĂN PHÒNG PHỤ 1 720,00 1440,00 2
5 VĂN PHÒNG PHỤ 2 861,90 2585,70 3
6 NHÀ BẢO VỆ 1 24,00 24,00 1
7 NHÀ BẢO VỆ 2 30,00 30,00 1
8 TRẠM ĐIỆN 194,20 194,20 1
9 TRẠM BƠM 134,40 455,40 1+Bể ngầm
10 TRẠM KHÍ NÉN TRUNG TÂM 168,00 168,00 1
11 KHU XỬ LÝ RÁC THẢI 168,00 168,00 1
12 NHÀ ĐỂ XE 782,93 782,93 1
13 BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 0,00 84,00 Bể Ngầm
TỔNG DIỆN TÍCH 24251,43 27100,23

Các công trình phụ: Cổng, hàng rào, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy,…