Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy cột thép mạ kẽm Thái Nguyên tại huyện  Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Loại hình công trình: Công trình  công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cột thép mạ kẽm Thái Nguyên

Địa điểm: Quận Long Biên, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy cột thép mạ kẽm Thái Nguyên tại huyện  Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .