Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu căn tin phục vụ cho cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và người lao động làm việc tại dự án Cảng HKQT Long Thành

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán (GĐ1)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán (GĐ1). Dự án : Đầu tư xây dựng khu căn tin phục vụ cho cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và người lao động làm việc tại dự án Cảng HKQT Long Thành