Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc tại số 349 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành

Địa điểm: 349 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Dự án :  Đầu tư xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc tại số 349 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.