Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bến xe khách Yên Sở tại Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bến xe Thanh Trì

Địa điểm: Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Đầu tư xây dựng Bến xe khách Yên Sở tại Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.