Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp trường mầm non Liệp Tuyết (Điểm trường trung tâm), huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, Hà Nội

Địa điểm: Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát các gói thầu số 02, 05 (Giám sát HM PCCC). Dự án :  Đầu tư, nâng cấp trường mầm non Liệp Tuyết (Điểm trường trung tâm), huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.