Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Công trình Nhà ở Gia đình

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Naforimex Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Dự án :  Công trình Nhà ở Gia đình