Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Cơ sở Học viện Khoa học xã hội và trung tâm nghiên cứu, tư vấn khoa học – thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Học viện Khoa học Xã hội

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công cọc thí nghiệm. Dự án : Cơ sở Học viện Khoa học xã hội và trung tâm nghiên cứu, tư vấn khoa học – thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh