Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Chung cư cao tầng CT1 thuộc Dự án KĐTM Kim Chung – Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra Thiết kế Kỹ thuật, Thiết kế BVTC

Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng

Địa điểm: Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn Thẩm tra Thiết kế Kỹ thuật, Thiết kế BVTC. Dự án :  Chung cư cao tầng CT1 thuộc Dự án KĐTM Kim Chung – Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội.