Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Chỉnh trang đô thị Khu Nam Sông Trà Khúc, Thành phố Quảng Ngãi

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán Khu nhà ở thương mại

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Trần Gia Hân

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán Khu nhà ở thương mại. Dự án : Chỉnh trang đô thị Khu Nam Sông Trà Khúc, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.