Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Cảng sông và Nhà máy sản xuất cầu kiện bê tông lắp ghép tấm lớn

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ

Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án : Cảng sông và Nhà máy sản xuất cầu kiện bê tông lắp ghép tấm lớn