Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Cải tạo, trang bị hệ thống PCCC tại chi nhánh Công ty Tem tại TP. Hồ Chí Minh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình bưu điện Tổng công ty bưu điện Việt Nam

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. Dự án :  Cải tạo, trang bị hệ thống PCCC tại chi nhánh Công ty Tem tại TP. Hồ Chí Minh.