Phân loại Dự án : Tư vấn giám sát

Tên dự án : Cải tạo sửa chữa trạm y tế phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Loại hình công trình : Công trình dân dụng

Gói thầu : Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm : Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Dự án : Cải tạo sửa chữa trạm y tế phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội