Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bưu điện trung tâm thành phố Hải Phòng

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Địa điểm: TP Hải Phòng

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bưu điện trung tâm thành phố Hải Phòng