Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Cải tạo sửa chữa một số hạng mục Trường tiểu học Trung Tự

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Trường tiểu học Trung Tự

Địa điểm: Phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Trung Tự.