Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Long Biên

Địa điểm: Quận Long Biên, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Dự án : Cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn quận Long Biên năm 2022.