Phân loại Dự án : Tư vấn giám sát

Tên dự án : Cải tạo ngõ Hội Vũ, quận Hoàn Kiếm

Loại hình công trình : Công trình dân dụng

Gói thầu : Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư XD quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Dự án : Cải tạo ngõ Hội Vũ, quận Hoàn Kiếm