Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Cải tạo nâng cấp viện Văn hóa nghệ thuật Quốc Gia tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình  dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý  Dự án Đầu tư xây dựng Miền Bắc

Địa điểm: Quận Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Cải tạo nâng cấp viện Văn hóa nghệ thuật Quốc Gia tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội