Phân loại Dự án : Tư vấn giám sát

Tên dự án : Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Đền Lừ

Loại hình công trình : Công trình dân dụng

Gói thầu : Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư Xã hội quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm : Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Đền Lừ