Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp khách sạn Hồ Gươm tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Gươm

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư. Dự án : Cải tạo, nâng cấp khách sạn Hồ Gươm tại TP. Hà Nội