Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Cải tạo chỉnh trang, xây dựng bổ sung phòng học Trường Mầm non Tây Mỗ A tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Nam Từ Liêm

Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Dự án : Cải tạo chỉnh trang, xây dựng bổ sung phòng học Trường Mầm non Tây Mỗ A tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội