Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Bệnh viện đại học Kim Chung tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Tổng công ty CP thương mại xây dựng

Địa điểm: huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Dự án : Bệnh viện đại học Kim Chung tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội