Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế Bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tổ hợp y tế Phương Đông

Địa điểm: quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế Bản vẽ thi công. Dự án : Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.