Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: 2 Silo cho Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Bình tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Japfa Confeed Việt Nam

Địa điểm: xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế. Dự án : 2 Silo cho Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Bình tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình