THIẾT KẾ QUY HOẠCH, LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ SƠ BỘ, KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình: Theo Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, nội dung dự án đầu tư gồm 2 phần: Phần thuyết minh dự án và Phần thiết kế cơ sở dự án.

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I/ NỘI DUNG PHẦN THUYẾT MINH DỰ ÁN

Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất và các yếu tố đầu vào khác.

Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

Các giải pháp thực hiện bao gồm:

  • Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;
  • Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;
  • Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;
  • Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án.

II/ NỘI DUNG PHẦN THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nội dung phần thiết kế cơ sở của dự án phải thể hiện được giải pháp thiết kế chủ yếu, bảo đảm đủ điều kiện để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ.

Thuyết minh thiết kế cơ sở được trình bày riêng hoặc trình bày trên các bản vẽ để diễn giải thiết kế với các nội dung chủ yếu sau:

  • Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.
  • Thuyết minh công nghệ: giới thiệu tóm tắt phương án công nghệ và sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan đến thiết kế xây dựng.
  • Thuyết minh xây dựng:

+ Khái quát về tổng mặt bằng: giới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt bằng, cao độ và toạ độ xây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điểm đấu nối; diện tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nền và các nội dung cần thiết khác.

+ Phần kỹ thuật: giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình, phương án gia cố nền, móng, các kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật của công trình, san nền, đào đắp đất; danh mục các phần mềm sử dụng trong thiết kế;

+Giới thiệu tóm tắt phương án phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

+ Dự tính khối lượng các công tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức đầu tư  và thời gian xây dựng công trình.

Các bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

  • Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu;
  • Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng;
  • Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.

Số lượng thuyết minh và các bản vẽ của thiết kế cơ sở được lập tối thiểu là 09 bộ.

CÁC DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN