Chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng do Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội cấp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy – chữa cháy do Cảnh sát Phòng cháy – chữa cháy TP. Hà Nội cấp.

Giấy phép hoạt động điện lực của Bộ công thương cấp