Chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp.

 

Chứng chỉ khảo sát, thiết kế, quản lý dự án

Chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng do Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội cấp.

                           Chứng chỉ giám sát công nghiệp (vật liệu xây dựng, thủy điện) hạng II

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy – chữa cháy do Cảnh sát Phòng cháy – chữa cháy TP. Hà Nội cấp.

 

Giấy phép hoạt động điện lực của Sở công thương cấp