TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

I. KIỂM TRA HỒ SƠ PHÁP LÝ

Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Kiểm tra các văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công trình: thỏa thuận kiến trúc quy hoạch, thoả thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước, PCCC

Kiểm tra các quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế KTTC.

Kiểm tra hồ sơ pháp nhân và năng lực của các cá nhân thực hiện các công tác tư vấn, xây lắp, kiểm định độc lập.

II. KIỂM TRA AN TOÀN VỀ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CÔNG TRÌNH

Kiểm tra hồ sơ khảo sát xây dựng;

Kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, TKKTTC, các báo cáo thẩm tra TKKT và TKKTTC, thẩm định.

Kiểm tra sự phù hợp về công tác giám sát của nhà thầu TVGS

Kiểm tra sự phù hợp về công tác giám sát tác giả

Kiểm tra công tác định vị công trình

Kiểm tra sự phù hợp về hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng của Nhà thầu xây lắp, Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị theo từng giai đoạn thi công;

Kiểm tra sự phù hợp chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng thực tế so với yêu cầu thiết kế

Kiểm tra sự phù hợp của các kết quả kiểm định độc lập: Nén tĩnh, thí nghiệm hiện trường…

Kiểm tra sự phù hợp về kết quả quan trắc lún

III. KIỂM TRA AN TOÀN SỬ DỤNG, KHAI THÁC VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH

Kiểm tra sự phù hợp về các điều kiện đảm bảo tiện nghi và an toàn cho người sử dụng: thang bộ, lối đi, lan can cầu thang, ban công, lô gia, lan can che chắn, kính an toàn..

Kiểm tra sự phù hợp chất lượng công tác hoàn thiện bề mặt công trình, nội thất công trình, sự đảm bảo về khả năng chống thấm, cách nhiệt, cách âm… tình trạng vật liệu gỗ, kính an toàn, khoá cửa… sử dụng vào công trình phù hợp với yêu cầu tính năng kỹ thuật thiết kế.

Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng hệ thống điện, hệ thống ga, sân vườn, đường nội bộ, nước cấp, nước thoát, thông gió, chiếu sáng, hệ thống đường dây phục vụ nghe nhìn.

Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng của hệ thống thang máy, hệ thống chống sét, thiết bị phát điện dự phòng…

Kiểm tra sự phù hợp của quy trình bảo trì phần xây dựng, phần thiết bị do nhà thiết kế xây dựng, nhà cung cấp thiết bị lập.

Kiểm tra sự phù hợp về hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo từng giai đoạn thi công; hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn; hồ sơ hoàn công;

IV. KIỂM TRA AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kiểm tra sự phù hợp về hệ thống PCCC: do Cơ quan chức năng chuyên môn kiểm tra cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành. Coninco chỉ kiểm tra sự phù hợp và đầy đủ về mặt pháp lý của các công tác trên.

V. KIỂM TRA AN TOÀN VỀ MÔI TRƯỜNG

Kiểm tra sự phù hợp về công tác đảm bảo môi trường: do Cơ quan chức năng chuyên môn kiểm tra cấp chứng nhận đủ điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Coninco chỉ kiểm tra sự phù hợp và đầy đủ về mặt pháp lý của các công tác trên.

VI. CẤP CHỨNG NHẬN

Tổng hợp hồ sơ, lập báo cáo đánh giá chất lượng, chứng nhận sự phù hợp chất lượng của công trình.