NHÀ NGHỈ VCB XUÂN THÀNH

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Nhà nghỉ VCB Xuân Thành Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC&DT; Lập HSMT, đánh giá HSMT Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Địa điểm: Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc : Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC&DT; Lập HSMT, đánh giá HSMT. Dự án :  Nhà nghỉ VCB Xuân Thành …

TRỤ SỞ NGÂN HÀNG VCB QUẢNG BÌNH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Trụ sở ngân hàng VCB Quảng Bình tại TP. Đồng Hới Loại hình công trình: Công trình  dân dụng Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình Địa điểm: Hà Nội Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Dự án : Trụ sở ngân hàng VCB Quảng Bình tại TP. Đồng Hới, tỉnh …

DOANH TRẠI CÔNG TY TNHH MTV LŨNG LÔ 3 TẠI TP HÀ NỘI

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án : Doanh trại công ty TNHH MTV Lũng Lô 3 tại TP. Hà Nội Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3 Địa điểm :  Hà Nội Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công. Dự án : Doanh trại công ty TNHH MTV Lũng Lô 3 tại TP. Hà Nội …

NHÀ MÁY XI MĂNG QUẢNG PHÚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Nhà máy Xi măng Quảng Phúc tại tỉnh Quảng Bình Loại hình công trình: Công trình công nghiệp Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam (VCM) Địa điểm: Tỉnh Quảng Bình Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình. Dự án : Nhà máy Xi măng Quảng Phúc tại tỉnh Quảng Bình …

TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT GIAO THÔNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Trường Trung cấp Cảnh sát Giao thông tại tỉnh Quảng Nam Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DA134/Bộ Công An Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trường Trung cấp Cảnh sát Giao thông tại tỉnh Quảng Nam. …

KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH TẠI HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Công an Nhân dân tại quận Thanh Trì,TP. Hà Nội Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DA134/BCA Địa điểm: Thanh Trì, Hà Nội Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trung tâm Huấn luyện …

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT 42M x 135M

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất 42m x 135m Loại hình công trình: Công trình công nghiệp Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Địa điểm: Hà Nội Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Nhà xưởng sản xuất 42m x 135m. …

NHÀ Ở CHO THUÊ SEN APARTMENTS TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Nhà ở cho thuê SEN APARTMENTS tại TP. Hồ Chí Minh Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hải Yến Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Nhà ở cho thuê SEN APARTMENTS tại TP. Hồ Chí …

TRỤ SỞ CẢNH SÁT ĐƯỜNG THỦY

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Trụ sở Cảnh sát đường thủy Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Chủ đầu tư: Cục Chính trị- Hậu cần Tổng cục VII Địa điểm: Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trụ sở Cảnh sát đường thủy …

CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHÁCH SẠN HỒ GƯƠM TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp khách sạn Hồ Gươm tại TP. Hà Nội Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Thẩm tra Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Gươm Địa điểm: Hà Nội Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư. Dự án : Cải tạo, nâng cấp khách sạn Hồ Gươm tại TP. Hà Nội …

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ BHXH tại TP. Hà Nội Loại hình công trình: Công trình dân dụng Gói thầu: Thẩm tra hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu các gói thầu: "Mạng điện thoại máy tính"; "Hệ thống truyền hình" và hồ sơ mời thầu: "Hệ thống điện lạnh" Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng BHXH Việt Nam Địa điểm: Hà Nội Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu các gói …

NHÀ KHO 36,8M x 6M

Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra Tên dự án: Nhà kho 36,8M X 6M Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Địa điểm: Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Nhà kho 36,8M X 6M …